لیست قیمت رادیاتور بوتان

    

شرح

قیمت مصرف‌ کننده (ریال)

رادیاتور Il Primo آکس 500

موجود است 

266.505

243.070 

رادیاتور Elena آکس 500

موجود نیست 

279.585

248.520

رادیاتور Vittoria آکس 500

موجود نیست 

279.585

248.520

Mark 38217 640 لازم به ذکر است در حال حاضر بیشترین میزان تولید ، فروش و نصب رادیاتور بوتان مربوط به مدل ایل پریمو است و دو مدل دیگر یعنی النا و ویتوریا به علت حجم بالای درخواستِ مدل ایل پریمو ، تقریبا" منسوخ شده است و با سفارش قبلی برای پروژه های بزرگ تولید و عرضه می شود. 

A6km Il Primo 3 Price